Tagi
poniedziałek, 02 sierpnia 2010
Studencka Konferencja Naukowa
Koło Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego, Koło Naukowe Antropologów Literatury UŁ oraz Międzywydziałowe Koło Teoretyków Kultury UŁ zapraszają na studencką konferencję naukową pod tytułem „Bohater, superbohater czy antropomorfizowana mysz… Bohater komiksowy – genezy, ewolucje, rewolucje”, która odbędzie się w dniach
22-23 października 2010 roku w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematem konferencji ma być bohater komiksu jako podmiot, przedmiot, heros, antyheros, obiekt obserwacji lub pryzmat, przez który oglądamy świat przedstawiony;  o różnym charakterze, zmiennie ukazywany, różnie osadzony w narracji. Zachęcamy nie tylko do komiksologicznego czy narratologicznego podejścia do tematu, ale również do jego szerszego ujęcia. Wszak powstawanie nowych bohaterów było niejednokrotnie  uwarunkowane kulturowo, historycznie, politycznie, czy społecznie, a ich losy (zarówno jako bohaterów fabuły, jak i systemu rozrywkowego) warunkowane były nie tylko pomysłowością i wolą twórców. Zachęcamy do wykraczania poza utrwalone sposoby postrzegania i pozostajemy otwarci na wszelkie twórcze interpretacje tematu.

Prosimy o nadsyłanie propozycji referatów na adres horror.kultury@gmail.com w terminie do 6 września 2010 roku; o przyjęciu referatów poinformujemy drogą mailową do 13 września. Formularz zgłoszeniowy znaleźć można na naszej stronie chomikuj.pl. Maksymalny czas prezentacji referatów wynosić będzie 20 minut.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Partnerem medialnym konferencji jest są ”Zeszyty Komiksowe”.  Przewidywana jest również elektroniczna publikacja materiałów pokonferencyjnych w Składnicy Naukowej ”Zeszytów Komiksowych”.


             

Opieka naukowa: dr Katarzyna Prajzner
Organizacja i panika: Marta Madejska