Tagi
wtorek, 20 listopada 2012
Zaproszenie na konferencję POLSKO-WŁOSKIE KONTAKTY FILMOWE – TOPIKA, KOPRODUKCJE, RECEPCJA, PRZEKŁAD
Zakład Italianistyki
oraz Zakład Historii i Teorii Filmu UŁ
serdecznie zapraszają na
konferencję naukową:
POLSKO-WŁOSKIE KONTAKTY FILMOWE
– TOPIKA, KOPRODUKCJE, RECEPCJA, PRZEKŁAD

Łódź, 8-10 kwietnia 2013

Fenomen włosko-polskich kontaktów filmowych nie doczekał się do tej pory należytej analizy – co jest niespodzianką zarówno ze względu na wspólnotę doświadczeń kulturowych, ale także z uwagi na mnogość imprez i festiwali filmowych w Polsce, na których prezentowana jest twórczość włoskich reżyserów.

Głównym celem konferencji jest namysł nad szeroko pojętymi polsko-włoskimi relacjami filmowymi (w tym: telewizyjnymi) – zarówno w aspekcie tekstualnym (zogniskowanym na konkretnych dziełach filmowych), jak i poprzez analizę parametrów instytucjonalnych (koprodukcje, dystrybucja i recepcja). Chcielibyśmy, aby analizie zostały poddane następujące (przykładowe) zagadnienia:

- polsko-włoskie koprodukcje oraz filmy zrealizowane we Włoszech przez twórców aktywnych zawodowo w Polsce (i vice versa);
- dystrybucja oraz recepcja polskich filmów we Włoszech i włoskich w Polsce;
- wpływy i przenikanie tendencji estetycznych;
- stereotypy narodowe; postać Włocha w filmie polskim i Polaka w filmie włoskim;
- tematy wspólnej historii (w tym: dzielone doświadczenia polityczne, filmowe biografie Jana Pawła II);
- podróż do Włoch jako motyw inspirujący w kinematografii polskiej; mit Wenecji w polskim kinie;
- niefikcjonalne formy artystyczne (dokumentalistyka) i użytkowe (np. promocja turystyczna) o tematyce wzajemnej;
- polsko-włoski przekład audiowizualny – teoria i praktyka;
- językowe aspekty przekładu filmowego;
- polska i włoska terminologia filmowa.

Chcielibyśmy, aby spotkanie to miało charakter interdyscyplinarnego i wielopokoleniowego forum, w ramach którego zaprezentowane zostaną różne perspektywy badawcze i doświadczenia zawodowe. Dlatego do udziału w konferencji zapraszamy zarówno teoretyków (językoznawców, literaturoznawców, traduktologów, kulturoznawców, filmoznawców, politologów...), jak i praktyków (tłumaczy i dystrybutorów, a także – jeżeli wyrażą życzenie uczestnictwa – twórców filmowych). Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji rozwijającej wątki wybranych referatów
wygłoszonych podczas sesji.

Kontakt:

prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski – kierownik naukowy (artgal@interia.pl)
mgr Anna Miller-Klejsa – sekretarz naukowy (ania.miller@gmail.com)

Informacje ogólne:
Konferencja będzie się odbywać w języku polskim i włoskim. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 min.
Opłata konferencyjna pokrywająca część kosztów organizacyjnych wynosi 200 zł (dla doktorantów: 150 zł).
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w ośrodku, w którym będą odbywać się obrady (www.csk.uni.lodz.pl) – w orientacyjnej cenie 100 zł / doba.

Zgłoszenia (streszczenie oraz krótka notka biograficzna – w języku polskim) prosimy nadsyłać na adres sekretarza konferencji (ania.miller@gmail.com) do 15 grudnia 2012 roku.

Pozostałe daty:
- do końca stycznia 2013 – informacja o przyjęciu referatu;
- do końca lutego 2103 – ogłoszenie wstępnego programu;
- do końca marca 2013 – wniesienie opłaty konferencyjnej na konto UŁ;
- do końca maja 2013 – nadsyłanie artykułów pokonferencyjnych do publikacji.

Informacje w zakresie szczegółów organizacyjnych konferencji będą zamieszczane na stronie www.italianistyka.uni.lodz.pl.