Tagi
piątek, 12 czerwca 2009
16.06.2009: Dlaczego Jeff i Maude nie mogą się razem ponudzić? Parę słów o leniach, arystokratach i kinie.

Odkąd czas wolny się zdemokratyzował, życie rzuciło klasie próżniaczej nowe wyzwania: jak na nowo zaznaczyć swoją esencjalną odrębność? jak uniknąć rozpuszczenia arystokratycznej, dystyngowanej nudy w magmie pop-lenistwa? Z pomocą przyszła instytucja kina artystycznego, czyli filmów będących nowoczesną wersją polowania na lisy. Warto zastanowić się nad ideologiczną funkcją filmowej nudy. Może ona bowiem – w swojej „artystycznej” odmianie - wpisywać się w paradygmat kultury jako systemu legitymizującego społeczne dystynkcje.

Czy tak faktycznie jest - dowiemy się od Michała Pabisia zamykającego cykl o filmowej nudzie we wtorek o 18:00, w sali 7.

20:05, filmoznawczo , nudne wtorki
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 26 kwietnia 2009
28.04.2009: Z Peckinpahem i dr. Piotrem Sitarskim nudzimy się "po amerykańsku"

 

Europejskie wcielenie nudy mamy już za sobą. Jednak nie tylko twórcy z "kontynentu" mają monopol na "rzeźbienie w czasie". Kiedy dynamikę obrazów i akcję w amerykańskich filmach zastępuje materializujący się na ekranie czas spoglądamy nerwowo na zegarek... czy na pewno? Mechanizmy nudy w kinie amerykańskim odkryje przed nami dr Piotr Sitarski.

*Zapraszamy w najbliższy wtorek - 28. IV o 19:30 (sala nr 7).

13:21, filmoznawczo , nudne wtorki
Link Dodaj komentarz »
piątek, 17 kwietnia 2009
21.04.2009 Nudne kino made in USA - Pat Garrett & Billy the Kid

 

Nuda nie jedno ma imię, o czym mieliśmy się już okazję przekonać podczas dotychczasowych spotkań KNF poświęconych temu zjawisku. W naszych ankietach nie królował wcale Antonioni i kontrowersyjne dzieło Alaina Resnais, choć i oni uplasowali się wysoko w rankingu na największy usypiacz kina. Podczas najbliższego spotkania KNF, we wtorek 21 IV, zobaczymy, jak nudzą się (nas?) Amerykanie. Czy western może być nudny, i to western w reżyserii Sama Peckinpaha? Przekonamy się. Projekcja jest wstępem do dyskusji, którą niebawem - 28. kwietnia - poprowadzi dr Piotr Sitarski. Zapraszamy.

*spotykamy się, jak zwykle, w sali nr 7

16:05, filmoznawczo , nudne wtorki
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 05 kwietnia 2009
7.04.2009: Powtórzenie i nuda

O ile trudno powiedzieć, czym jest nuda, o tyle panuje względna zgoda co do poglądu, że nuda jest przede wszystkim efektem powtórzeń i dopada nas wtedy, gdy naszym udziałem staje się wciąż to samo. O ile różnica potocznie kojarzy się z pobudzeniem i zaciekawieniem, niejako drażni ludzkie zmysły, to powtórzenie w zdroworozsądkowym myśleniu łączymy ze stagnacją i nudą właśnie.

P o w t ó r z e n i e  i  f i l o z o f i a

Konstatacje wywiedzione z filozoficznych diagnoz Deleuze’a, ale również Foucaulta i Derridy, dobitnie wskazują, że zachodnia metafizyka to system, który od chwili przyjęcia myśli Platona funkcjonuje jako zatarcie różnicy. Jest to system filozoficzny oparty na podobieństwie i tożsamości, szukający wciąż z uporem Tego samego. Jeśli zgodzimy się z argumentami Deleuze’a, iż zachodnia filozofia, w swym myśleniu, u samych jego podstaw, pragnie TEGO SAMEGO, to u swych źródeł występuje przeciw pobudzeniu i ciekawości – jest nudna!!! Może filozofia różnicy to nie tylko wystąpienie przeciw platonizmowi, ale przede wszystkim bunt wobec nudy powtórzeń TEGO SAMEGO?

R ó żn i c a  i  p o w t ó r z e n i e

A co jeśli przyjmiemy, że powraca tylko różnica?
Resnais w filmie Zeszłego roku w Marienbadzie proponuje spojrzenie bliskie koncepcji Deleuze’a i pokazuje, że powtórzenie to okno na czas.

N U D A  P O W T Ó R Z E Ń?
czyli kilka uwag na marginesie
Zeszłego roku w Marienbadzie.

Na wykład DR MAŁGORZATY JAKUBOWSKIEJ
zaprasza Koło Naukowe Filmoznawców we wtorek, 7 kwietnia 2009, 19.30, sala 7.

02:49, filmoznawczo , nudne wtorki
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 31 marca 2009
3.04.2009: Filmowe oblicza nudy. Alain Resnais: Zeszłego roku w Marienbadzie (1961)

W najbliższy piątek zapraszamy na projekcję Zeszłego roku w Marienbadzie Alaina Resnais. Dotychczasowe rozważania na temat nudy postaramy się skonfrontować z filmem, który przez jednych uznany został za arcydzieło, przez innych - za doskonałą ilustrację dla tematu naszych rozważań. Seans odbędzie się o godzinie 15:30 w sali nr 7.

17:34, filmoznawczo , nudne wtorki
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 23 marca 2009
27.03.2009: Oblicza nudy w kinie modernistycznym

"L'ennui n'a pas de figure" - "Nuda to bezkształt, przybierający wiele zmiennych form i masek" - interpretuje komentator Paula Valery'ego. Jak zatem mówić o nudzie w kontekście estetyki? Co kino ma jej do zaoferowania? W co przebiera się nuda? I gdzie jest jej miejsce w meandrach nowoczesności i ponowoczesności? Analiza fragmentów filmów Alaina Resnais, Michelangelo Antonioniego oraz Jean-Luca Godarda będzie próbą odpowiedzi na te pytania. Zajmiemy się nimi już na najbliższym spotkaniu, poświęconym nudzie filmowej, w piątek o 15.30 w sali 7. W świat "bezkształtnej nudy" wprowadzi nas Gość Specjalny - Joanna Tercjak.

Serdecznie zapraszamy!

17:23, filmoznawczo , nudne wtorki
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 15 marca 2009
17.03.2009: Nuda filmowa - uwagi wstępne

Z nikim nie wynudzisz się tak, jak z Kołem Naukowym Filmoznawców...

Rozpoczynamy cykl spotkań poświęconych nudzie w filmie. Nudę można nazwać efektem "czasu pustego", to znaczy braku znaczącej, jakościowej zmiany w przepływie obrazów. Jako taka, jest ona zarówno jakością odbioru, jak i pewną cechą tekstu filmowego, która może być estetycznie zamierzona . Wystąpienie skupi się na dwóch odmianach filmowej nudy, które można określić jako nudę semantyczną i asemantyczną - co zostanie zilustrowane na przykładach filmów Daniela Szczechury, Andrieja Tarkowskiego i Wima Wenders. Uwagi wstępne poczyni Gość Specjalny, dr Tomasz Majewski.

Rozpoczynamy o 19.30 w sali 7. Zapraszamy!

17:53, filmoznawczo , nudne wtorki
Link Dodaj komentarz »